IMPROVEMENT OF MANUFACTURING SCHEME OF WASTEWATER TREATMENT FOR GALVANIC SHOPS OF COAL MACHINE BUILDING ENTERPRISES

Authors

  • D. Kulikova National Technical University «Dnipro Polytechnic»
  • O. Kovrov National Technical University «Dnipro Polytechnic»

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2020-2(22)-97-106

Keywords:

Coal machine building industry, Galvanic shop, Wastewater, Heavy metal compounds, Ion exchange filters, Closed water circulation

Abstract

Plating is considered to be one of the most dangerous industries. Since the enterprises are characterized by a wide range of technological processes, composition of solutions and electrolytes, and processed mechanical parts, it results in producing wastewaters that are quite diverse in the qualitative and quantitative composition.

The plating plants and sites, operating in the country, are built according to the same technology and perform only the plating or metal-surface treatment, almost without taking into consideration the issues of removing heavy-metal ions from wastewater, plating waste disposal and environmental protection. Many enterprises still use out-of-date and no longer efficient processes for water treatment, and sometimes do not have any treatment wastewater facilities at all, which leads to the discharge of untreated and insufficiently treated wastewaters into surface watercourses.

The fundamental solution to the problem of water pollution consists in the development and implementation of closed water circulation and resource-saving technological processes that help to return valuable components into manufacture, excluding the discharge of polluted wastewaters into water bodies, which is economically and environmentally justified.

The existing technological procedure for the plating wastewater treatment of coal mechanical engineering enterprises has been improved on the basis of their post-treatment by the ion exchange method. It is proposed to install ion exchange filters at the final stage of wastewater treatment. The implementation of the proposed and improved technological procedure of wastewater treatment significantly reduces the content of heavy metal compounds and other pollutants according to the national water quality standards, which helps to create a closed water circulation system, and return up to 95% of polished water for the enterprise’s production needs (preparation of solutions for electrolytes, flushing operations, etc.).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kulikova, D.V. & Pavlychenko, A.V. (2016). Estimation of ecological state of surface water ponds in coal mining regions as based on the complex of hydrochemical indicators. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 4:62-70.

Kulikova D.V. Vyznachennia rivnia ekolohichnoi bezpeky poverkhnevykh vodoim vuhledobuvnoho rehionu za kompleksom hidrokhimichnykh pokaznykiv yakosti vody. Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia. 2016. №3-4. S. 70-80.

Kulikova, D.V., Kovrov, O.S., Buchavy, Yu.V. & Fedotov, V.V. (2018) GIS-based Assessment of the Assimilative Capacity of Rivers in Dnipropetrovsk Region. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 27(2):274-285. doi:10.15421/111851.

Kobya, M., Erdem, N. & Demirbas, E. (2014) Treatment of Cr, Ni and Zn from galvanic rinsing wastewater by electrocoagulation process using iron electrodes. Desalination and Water Treatment. 56(5):1191-1201. DOI:10.1080/19443994.2014.951692.

Bolshanina S.B., Hurets H.M., Balabukha D.S., Miliaieva D.V. Ochyshchennia stichnykh vod halvanichnykh vyrobnytstv sorbtsiinymy metodamy. Ekolohichna bezpeka. 2014. Vyp. 1. S. 114-118.

Sakalova G.V., Sverguzova S.V., Malovanyiy M.S. Effektivnost ochistki stochnyh vod galvanicheskogo proizvodstva adsorbtsionnyim metodom. Vestnik BGTU im. V.G. Shuhova. 2014. #4. S. 153-156.

Sawalha, H., Al-Jabari, M., Tamimi, I., Shahin, M. & Tamimi, Z. (2016) Characterization and Treatment of Wastewater from Galvanization Industry in Palestine. International Journal of Environment & Water. 5(3):37-44.

Ishakova I.O., Tkacheva V.E. Innovatsionnyie metody ochistki stochnyh vod sovremennogo galvanicheskogo proizvodstva. Vestnik tehnologicheskogo universiteta. 2016. T.19. #10. S. 143-146.

Halturina T.I., Churbakova O.V., Bobrik A.G. Intensifikatsiya protsessov ochistki stochnyh vod galvanicheskogo proizvodstva predpriyatiy mashinostroitelnogo profilya. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 2016. #4 (111). S. 178-186.

Latha, A. (2017) Treatment of Galvanized Waste Water by Membrane Distillation with Natural Adsorbent: A Review. International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science. 04(03):4988-4993. DOI:10.18535/ijetst/v4i3.01.

Makisha, N. & Yunchina, M. (2017) Methods and solutions for galvanic waste water treatment. MATEC Web of Conferences 106, 07016. DOI:10.1051/matecconf/201710607016.

Al-Qodah, Z. & Al-Shannag, M. (2017) Heavy metal ions removal from wastewater using electrocoagulation processes: A comprehensive review. Separation Science and Technology. 52(2010). DOI:10.1080/01496395.2017.1373677.

Sezgin, N. & Balkaya, N. (2017) Removal of heavy metal ions from electroplating wastewater. Desalination and Water Treatment. 93:257-266. DOI:10.5004/dwt.2017.21493.

Vasylenko O.A., Vasylenko L.O. Halvanokoahuliatsiia yak universalnyi metod ochyshchennia stichnykh vod vid ioniv vazhkykh metaliv. Problemy vodopostachannia, vodovidvedennia ta hidravliky. 2017. Vyp. 28. S. 48-52.

Movchan S.I., Boltianskyi O.V., Boltianska N.I. Shchodo pytannia ochyshchennia i zneshkodzhennia stichnykh vod halvanichnoho vyrobnytstva elektroflotokoahuliatsiinoiu ustanovkoiu. Pratsi Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. Tekhnichni nauky. 2017. Vyp. 17. T. 3. S. 91-98.

Witt, K. & Radzyminska-Lenarcik, E. (2018) The recovery and the separation of metal ions from galvanic wastewaters. Desalination and Water Treatment. 128:148-154. DOI:10.5004/dwt.2018.22629.

Trus I.M., Homelia M.D., Melnychenko Ye.V., Mihranova V.O. Ochyshchennia vody vid ioniv vazhkykh metaliv vidstoiuvanniam, nanofiltruvanniam ta flotatsiieiu. Tekhnichni nauky ta tekhnolohii. 2019. №1 (15). S. 204-213.

Petrushka I.M., Petrushka K.I. Ochyshchennia stichnykh vod vid ioniv nikeliu. Collection of scientific papers Л´ОГОΣ. Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT-context. 2020. Volume 2. pp. 83-85.

Gamburg Yu.D. Galvanicheskie pokrytiya. Spravochnik po primeneniyu. M.: Tehnosfera, 2006. 216 s.

Vinogradov S.S. Organizatsiya galvanicheskogo proizvodstva. Oborudovanie, raschyot proizvodstva, normirovanie. M.: Globus, 2005. 240 s.

Naydenko V.V., Gubanov L.N., Knohinov B.I., Romanov A.F., Zverev Yu.P. Nauchno-ekonomicheskiy analiz sistem ochistki stochnyh vod galvanicheskih proizvodstv. Nauchno-tehnicheskiy otchet. Nizhniy Novgorod: Mezhvedomstvennyiy inzhenernyiy tsentr “Bezothodnaya tehnologiya”. 1993. 347 s.

Kolesnikov V.A., Ilin V.I. Ekologiya i resursosberezhenie v elektrohimicheskih proizvodstvah. Mehanicheskie i fiziko-himicheskie metodyi ochistki promyivnyih i stochnyih vod: uchebnoe posobie. M.: RHTU im. D.I. Mendeleeva, 2004. 220 s.

Derzhavni sanitarni normy ta pravyla «Dopustymi dozy, kontsentratsii, kilkosti ta rivni vmistu pestytsydiv u silskohospodarskii syrovyni, kharchovykh produktakh, povitri robochoi zony, atmosfernomu povitri, vodi vodoimyshch, grunti» (DSanPiN 8.8.1.2.3.4-000-2001). Postanova Holovnoho derzhavnoho sanitarnoho likaria Ukrainy vid 20.09.2001. №137. 376 s.

Yatskov M.V., Korchyk N.M., Bielikova S.V. Fizyko-khimichni osoblyvosti protsesu yonnoho obminu v kombinovanykh systemakh ochyshchennia stichnykh vod halvanichnoho vyrobnytstva. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Tekhnichni nauky. 2013. Vyp. 3. S. 101-108.

Yatskov M.V., Korchyk N.M., Kyryliuk S.V. Kinetychni doslidzhennia yonnoho obminu v systemi “ionit-rozchyn” pry ochyshchenni stichnykh vod halvanichnoho vyrobnytstva. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Tekhnichni nauky. 2014. Vyp. 2. S. 293-300.

Homelia M., Trokhymenko H., Hlushko O. Vplyv ioniv zhorstkosti na sorbtsiiu vazhkykh metaliv na kationiti. Tekhnichni nauky ta tekhnolohii. 2018. #1. S. 214-223.

GOST 20298-74 Smoly ionoobmennyie. Kationity. Tehnicheskie usloviya (Smoly ionoobminni. Kationity. Tekhnichni umovy) M.: IPK izd-vo standartov. 1974. 15 s.

GOST 20301-74 Smoly ionoobmennyie. Anionityi. Tehnicheskie usloviya (Smoly ionoobminni. Anionity. Tekhnichni umovy). M.: Gosstandart Rossii. 1974. 24 s.

Kolesnyk, V., Kulіkova, D., Kovrov, S. (2013). In-stream settling tank for effective mine water clarification In: Annual Scientific-Technical Collection “Mining of Mineral Deposits”. CRC Press/Balkema, Netherlands; Taylor & Fransis Group, London, UK. P. 285-289.

Published

2021-02-17

How to Cite

Кулікова, Д. В., & Ковров, О. С. (2021). IMPROVEMENT OF MANUFACTURING SCHEME OF WASTEWATER TREATMENT FOR GALVANIC SHOPS OF COAL MACHINE BUILDING ENTERPRISES. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(22), 97–106. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2020-2(22)-97-106

Issue

Section

ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES