ANALYSIS OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS INTO THE ATMOSPHERIC AIR BY OIL AND GAS FACILITIES

Authors

  • H. Kryvenko Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2020-2(22)-48-57

Keywords:

petroleum production, carbon dioxide, concentration, modeling, combustion products

Abstract

 

Oil and gas companies account for a significant amount of greenhouse gas emissions. The main task of the environmental policy of oil and gas companies is to ensure efficient operation, which includes reducing environmental risks in the production process. Solving the problems related to environmental protection and improving the quality of its social component is always relevant. The urgency is to reduce the man-made load on the environment by oil and gas companies. The aim of the work was to analyze greenhouse gas emissions into the atmosphere by the oil and gas complex objects. In the course of the research, the following tasks were solved: the process of greenhouse gas dispersion in the atmospheric air during emission from a stationary source was modelled; changes in the concentration of greenhouse gas in the air and the possibility of impact on the health of service personnel were analyzed. The research object was the oil and gas company, the research subject – the assessment of greenhouse gas emissions into the atmosphere by stationary sources.

The choice of carbon dioxide for research was substantiated. The concentrations of carbon dioxide emissions from stationary sources were calculated using the empirical-statistical Gaussian model. The dependence for determining the virtual height of stationary sources was improved. The process of carbon dioxide dispersion during emission from stationary sources was simulated, which would help to determine the change of gas concentration in the atmospheric air on the site and the possibility of impact on the personnel. It was proved that the change in the concentration of carbon dioxide emissions depended on the source height. As the height of the stationary source decreases, the concentration of gas in the air increases; at a distance of 500 m from the sources, the concentration of gas in the air corresponds to the normal background value. Under normal background values ​​of carbon dioxide, the company’s emissions do not pose a threat to personnel health.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Annual Report 2019. Naftogaz Group. URL: https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz_2019_UA.pdf.

Storchak S.O., MasluichenkoV.H., Dmytryk V.V. Aktualni aspekty ekologichnoii polityky v naftogazovomu kompleksi (na prykladi aktsionernoi kompanii «Naftogaz Ukrainy»//Naftogazova galuz Ukrainy. 2015. # 2. S. 40–45

Annual Report 2018. Naftogaz Group. URL: https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Annual-Report-2018-ukr.pdf.

Adamenko Ya. The Methodology of Environmental Impacts Assessment of Environmentally Hazardous Facilities // Environmental Problems, Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2016. 2(1). P. 19–23.

Klymenko M. O., Zaleskyi I. I. Tekhnoekologiia. Rivne: 2010. 298 s.

Biletska G. A. Monitoryng dovkillia. Lviv: 2013. 149 s.

Mokin V. B., Dziuniak D. Iu. Metod otsiniuvannia parametriv statsionarnoho dzherela vykydu na osnovi modeli Gausa za danymy operatyvnoho monitorynhu zony rozsiiuvannia // Matematychne modeliuvannia v ekonomitsi, 2016. 3-4 (7 ), S. 27–35.

Kryzhanivskyi Ye. I., Koshlauak G. V. Ekolohichni problemy enerhetyky // Naftohazova enerhetyka. 2016. # 1 (25) S. 80 – 90.

Kryvenko G. M., Vozniak L. V. Research of pollutants emissions into the atmosphere by stationary sources // Book of abstracts III International Scientific-Technical Conference. Kielce. 2019. P.58.

Lesiv M. Yu., Boianivska N. I. Prostorove modeliuvannia emisiy parnykovykh haziv u promysloyosti ta budivnytstvi pivdennykh rehioniv Polshchi // Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii. 2013. 67. S.105-110.

Berlyand M. E. Prognoz i regulirovanie zagryazneniya atmosfery. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1985. 272 s.

Enerhoekolohichna bezpeka naftohazovykh obiektiv: monohrafiia / R. M. Govdiak ta in. Ivano-Frankivsk: Lileia, NV, 2007. 556 s.

Belyaev N. N., Berlov A. V., Shevchenko A. V. Modelirovanie avariynogo zagryazneniya atmosfery pri chrezvyichaynoy situatsii v hranilische tverdogo raketnogo topliva // Nauka ta progres transportu, 2014. #5 (53). S.2–38.

Bruk V. V., Bereshko I. N. Matematicheskie modeli v ekologii. Ch. 2. H.: 2006. 68 s.

Beketov V. E. Evtuhova G. P, Kovalenko Yu. L. Rasseivanie zagryaznyayuschih veschestv v atmosfernom vozduhe i metodiki rascheta prizemnyih kontsentratsiy. H.: 2011. 74 s.

Published

2021-02-17

How to Cite

Кривенко, Г. М. (2021). ANALYSIS OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS INTO THE ATMOSPHERIC AIR BY OIL AND GAS FACILITIES . Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(22), 48–57. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2020-2(22)-48-57

Issue

Section

Environmental Problems of the Oil and Gas Complex