SPECTROMETRY OF RADIONUCLIDES Cs-137 AND Sr-90 IN SURFACE FRESH WATERS AND CONFORMITY OF THEIR ACTIVITY TO PERMISSIBLE LEVELS

Authors

  • V. Sinchenko L. I. Medved’s research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of Hеalth, Ukraine (State Enterprise)

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2020-2(22)-58-71

Abstract

The comparison of the radiation effect rates of the surface water polluted with radionuclides 137Cs and 90Sr and permissible levels (PL) of their activity is considered. A new approach to calculating the compliance index (CI), assessing the content of 137Cs or 90Sr in water, is proposed. The approach is based on the assumption of the CI dependence on the relative value of the deviation parameter. This parameter is determined in fractions of the minimum measured specific activity (MMSA) by the spectrometer. The influence of storage coefficient on the CI, which compensates for the inaccuracies in the MMSA calculation, is investigated. The algorithm for defining the stock coefficient as a function of the deviation parameter is proposed. The algorithm is based on the data from a series of measurements of a load.

The equation for calculating the storage coefficient is presented. It uses a model to describe the distribution of the relative measurement error of the normalized Gaussian function. The suitability of the latter is justified by the results of measuring the activity of 137Cs. The representation of the Gaussian function argument by two parameters is applied. One is the deviation parameter, the other one adjusts the width of the distribution peak. The method of squared deviation minimization is used to define both parameters of the Gaussian function. According to the obtained values, the exponent optimally describes the experiment result. The universal equation for calculating the CI is established. A number of provisions of the theory of operational characteristics of the test are applied. The equation combines two separate relations, according to which the relation between CI and 137Cs or 90Sr can be calculated in the problem of the radioactive surface-water quality analysis.

The calculations results of CI, storage coefficient and other parameters are presented. Measurement data of 137Cs activity in two model samples-analogues of the possible loads of surface water were used. The efficiency of the algorithm used for calculating the deviation intervals near the lower limit of measuring the activity of radionuclides is proved. The results correspond to the physical preconditions that are embedded in the spectrometric data processing model. The proposed ratios are efficient in determining the cleanliness class and water contamination rate in the process of interpreting the test results.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Vodna Ramkova Dyrektyva YeS 2000/60/IeC : Osnovni terminy ta yikh vyznachennia (ofitsiinyi pereklad). – K. : Konsortsium kompanii RODECOVERSeau–WRc, 2006. – 244 s.

Gerasimova E.B., Gerasimov B.I. Metrologiya, standartizatsiya, sertifikatsiya: Uch.–e posobie. – M.: FORUM: INFRA-M, 2010. – 224 s.

Hidroekolohichne obgruntuvannia bezpechnoho ta zbalansovanoho rozvytku pryrodno- antropohennykh system Peredkarpattia: monohrafiia / Yu.S. Yushchenko, O.M. Honchar, V.V. Hryhoriichuk ta in.; za red. Yu.S. Yushchenka. – Chernivtsi: ChNU im. Yu. Fedkovycha, 2017. – 472 s.

Evchuk O.P. Ekolohichna otsinka yakosti vod rыchky Lomnytsia za intehralnym ekolohichnym indeksom / O.P. Evchuk // Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia. Naukovo-tekhnichnyi zhurnal. Ivano-Frankivsk: Vydavnytstvo IFNTUNH, №2(16), 2017. – S. 57–60.

Zhezheria V.A. Deiaki metodychni aspekty pry doslidzhenni spivisnuiuchykh form metaliv u poverkhnevykh vodakh u rozchynenomu stani / V.A. Zhezheria. P.M. Lynnyk// Problemы hydrolohyy, hydrokhymyy, hydroekolohyy: monohrafy. – K.: Nyka-Tsen, 2019. – S. 184–191.

Lavrova T.V. Statisticheskaya otsenka dannyah o gidrohimicheskom sostave i radioaktivnom zagryaznenii poverhnosnyih vod v rayone vliyaniya byivshego uranovogo proizvodstva / T.V. Lavrova, O.V. Voytsehovich, S.N. Shumov, S.V. Todosienko // Problemy gidrologii, gidrohimii, gidroekologii: monografiia. – K.: Nika-Tsen, 2019. – S. 261–274.

Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy / [A.V. Hryshchenko, O.H. Masenko, H.A. Vertychenko ta in. ]. – Kharkiv: Ukr. NDI EP. – 2012. – 37 s.

Metodyka vstanovlennia i vykorystannia ekolohichnykh normatyviv yakosti poverkhnevykh vod sushi ta estuariiv Ukrainy / V.D. Romanenko, V.M. Zhukynskyi, O.P. Oksiiuk ta in. – K.: 2001. – 48s.

Metodychni rekomendatsii dlia vedennia sposterezhen za radioaktyvnym zabrudnenniam navkolyshnoho seredovyshcha / Za red. O.V. Voitsekhovycha, V.V. Kanivtsia. – K.: Ukr NDHMI, 2001.– 218 s.

Mirzoeva N.Yu. Radioekologicheskie posledstviya avarii na Chernobyilskoy atomnoy stantsii dlya vodoyomov Ukrainy (ot vodoyoma-ohladitelya ChAES do Chornogo morya v period 1986 – 2008 gg. / N.Yu. Mirzoeva // Naukovi pratsi. Tehnogenna bezpeka. – Vyp. 126, Tom 139, 2010. – S. 58–63.

Protsesy formuvannia khimichnoho skladu poverkhnevykh vod: monohrafiia / V.I. Osadchii, B.I. Nabyvanets, P.M. Lynnyk ta in. – K.: Nika-Tsentr, 2013. – 240 s.

Radkevich M.Ya. Metrologiya, standartizatsiya i sertifikatsiya: Ucheb. dlya vuzov / M.Ya. Radkevich, A.G. Shirtladze, B.I. Laktionov, 2-e izd., dop. – M.: Vyissh. Shk.., 2006. – 800 s.

Razdel III. Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya rechnyih vodnyih obiektov / Upravlenie transgranichnyim basseynom Dnepra: subbasseyn reki Pripyati: monografiya // pod red. A.G. Obodovskogo, A.P. Stankevicha i S.A. Afanaseva. – K.: Kafedra, 2012. – S. 146–341.

Sinchenko V.H. Spektrometrychne vyznachennia vmistu 137Cs i 90Sr u poverkhnevykh prisnykh vodakh sushi v konteksti otsinky yikh yakosti za ekolohichnymy kryteriiamy / V.H. Sinchenko // Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia. Naukovo-tekhnichnyi zhurnal. Ivano-Frankivsk: Vydavnytstvo IFNTUNH, №1(21), 2020. – S. 57–69.

Tkalich V.L., Labkovskaya R.Ya. Obrabotka rezultatov tehnicheskih izmereniy: Uchebnoe posobie. – SPb: SPbGU ITMO, 2011. – 72 s.

Gudkov D., Shevtsova N., Pomortseva N., Dzyubenko E., Yavnyuk A., Kaglyan A., Nazarov A. Aquatic plants and animals in the Chernobyl exclusion zone: effects of long-term radiation exposure on different levels of biological organization. Genetics, Evolution and Radiation. V. Korogodina, C. Mothersill, S. Inge-Vechtomov, C. Seymour (Eds.). Cham: Springer International Publishing AG. 2016. P. 287–302.

Volkova Ye. N., Beliayev V. V., Pryshliak S. P. Several Aspects of Forming of the Absorbed Dose of Emerged Aquatic Plants. Hydrobiological Journal. 2017. V. 53, Iss. 6. P. 68–76.

Published

2021-02-17

How to Cite

Сінченко, В. Г. (2021). SPECTROMETRY OF RADIONUCLIDES Cs-137 AND Sr-90 IN SURFACE FRESH WATERS AND CONFORMITY OF THEIR ACTIVITY TO PERMISSIBLE LEVELS. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(22), 58–71. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2020-2(22)-58-71

Issue

Section

ECOLOGICAL MONITORING, ENVIRONMENT STATE MODELING AND FORECASTING