ECO-LOGISTIC SYSTEM AS A RESULT OF THE TRANSFORMATION OF THE WORLD-VIEW CONCEPT OF HUMANITY ON ECOLOGICALLY ORIENTED SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Authors

  • Т. Kovtun Odessa National Maritime University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2020-2(22)-7-18

Keywords:

Key words: sustainable development, eco-logistic system, micro-, meso- and macrologistic system, internal and external environment of the system.

Abstract

The article gives a systematic view of the eco-logistic system as a result of changes in the worldview of humanity from technogenic to sustainable development. The feasibility of greening the logistic activities to reduce the eco-destructive impact on the environment has been substantiated. The essence of the eco-logistic system is determined and its definition is given. Eco-logistic system is a logistic system viewed as a set of link elements interconnected in the process of controlling the movement of direct and reverse logistic flows, taking into account the eco-destructive impact on the environment.

The description of the eco-logistic system is presented, which is an anthropogenic, ecological-economic, open, complex, multifunctional, well-organized, stochastic, centralized, multidimensional, purposeful, developing system. The characteristics of the eco-logistic system are determined, which is characterized by general characteristics of systems, specific characteristics of logistics systems, as well as individual ones: environmental friendliness and closed.

The evolution of logistic systems and logistic chains is investigated in accordance with the stages of logistics development. The internal and external environment of the eco-logistic systems of micro-, meso- and macrolevels are analyzed. At the micro-level, the eco-logistic system should be considered as a subsystem of enterprise management, which includes functional logistic subsystems. At the meso- and macro-levels, the eco-logistic system consists of subsystems – participants in the logistic chain that take part in the promotion of direct and reverse material flows, as well as associated flows. The composition of direct and reverse (return and recycling-utilization) flows has been determined.

The external environment of the eco-logistic system is analyzed, which is a subsystem of the system of a higher level of the hierarchy, namely, the ecological-economic system, which is part of the anthroposphere and biosphere.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Turaev ,V.A. (2002). Globalnyie vyzovy chelovechestvu: uchebnoe posobie. M. : Logos, 192.

Kovtun, T. (2020). Determining the role of greening in achieving sustainable development goals. Development of methods of management and administration of transport. 2(71). 63-81.

Mishenin Ye.V., Koblianska I.I., Ustik T.V., Yarova I.Ie. (2013). Ekolohoriientovane lohistychne upravlinnia vyrobnytstvom : monohrafiia. Sumy : TOV «Drukarskyi dim «Papirus», 248.

Van Buren, N. & et al. (2016). Towards a circular economy: the role of dutch logistics industries and governments. Sustainability, 647.

Rudenko, S. V. & Kovtun, T. A. (2020). Greening of logistics as a direction of realization of the concept of sustainable development. Project and logistics management: new knowledge based on two methodologies. Volume 3: monograph. Odessa, 7-24.

Baueroks, D.D., Kloss. (2001). Logistika : integrirovannaya tsep postavok. M. : ZAO «Olimp-Biznes», 640.

Tsvetkov, A.I. (2005). Upravlenie tsepyami postavok s uchetom ekologicheskogo faktora (na primere ispolzovaniya avtomobilnogo transporta) : diss. … kand. ekon. nauk. : 08.00.05. M., 138.

Dzhonson, Dzh.S., Vud, D. F., Vordlou, D.L., Merfi-ml, P.R. (2005). Sovremennaya logistika. (per. s angl., 7-e izd.). M. : Izdatelskiy dom «Vilyams», 624.

Bertalanffy, L. (1969). Obshchaya teoriya sistem: kriticheskiy obzor issledovaniya po obshchey teorii sistem. M. : Progress, 23-82.

Melnichenko, N.Yu. (2012). Ot tektologii k sinergetike, ili Kratkiy filosofskiy obzor po istorii teorii sys¬tem. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. no.2, Part II. 135-138.

Matveev, A.G. (2015). Filosofsko-pravovye osnovy ponyatiya “sistema” : ot konkretnoy k analiticheskoy teorii system. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. no. 7, Part II, 105-109.

Sumets O.M., Babenkova T.Yu. (2012) Lohistychni systemy i lantsiuhy postavok : navch. posibn. K. : Khai-Tek-Pres, 220.

Uvarov, S.A. (1996). Logistika : obshchaya koncepciya, teoriya, praktika. SPb. : INVEST-NP, 1996. 232.

Usmanova, S.B. (2007). Formirovanie i razvitie mezologisticheskih sistem regiona. Avtoreferat diss. k.e.n. Ekaterinburg, 26.

Rodnikov, A.N. (2000). Logistika : Terminologicheskiy slovar. 2-e izd. M. : INFRA-M, 352.

Krykavskyi Ye. (2005) Lohistychne upravlinnia : pidruch. Lviv. : Vyd-vo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 684.

Sergeev, V.I. Logistika v biznese. M. : INFRA-M, 2001. 680.

Dziubina K.O., Dziubina A.V. (2016). Doslidzhennia sutnosti ta modeliuvannia system funktsionuvannia povorotnykh ta utylizatsiino-retsyklinhovykh materialnykh potokiv. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seryiia «Problemy ekonomiky ta upravlinnia». № 847. 205–212.

Lazarev, V. A. (2011). Metodologiya upravleniya ustoychivostyu predpriyatiya : logisticheskaya kontseptsiya : monografiya. M-vo obrazovaniya i nauki RF, Ural. gos. ekon. un-t. Ekaterinburg : Izd-vo Ural. gos. ekon. un-ta, 239.

Kovtun, T., Smrkovska, V. (2020). Modeling of ecologically-oriented closed logistics chains. Intelligent computer-intergrated information technology in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. Riga : ISMA. 79-93.

Published

2021-02-17

How to Cite

Ковтун, Т. А. (2021). ECO-LOGISTIC SYSTEM AS A RESULT OF THE TRANSFORMATION OF THE WORLD-VIEW CONCEPT OF HUMANITY ON ECOLOGICALLY ORIENTED SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(22), 7–18. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2020-2(22)-7-18

Issue

Section

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION