ASSESSMENT OF THE LEVEL OF GREENING OF THE URBAN ECOSYSTEM OF THE CITY AND DEVELOPMENT OF MEASURES FOR ITS OPTIMIZATION ON THE EXAMPLE OF M. IVANO-FRANKIVSKA

Authors

  • T. Kachala Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • D. Kukhtar Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2021-1(23)-33-45

Keywords:

landscaping, complex green zone of the city, recreational loads, optimization of green plantings

Abstract

The current stage of world development is determined by the rapid growth of cities, the accumulation of population, transport, industry, harmful emissions into the environment. Climate change and marked global trends are worsening living conditions in cities. In this context, architecture and urban planning must contribute to solving the problem of ensuring the comfort of human habitat.

The formation of the city's planning structure is closely connected with the development of a comprehensive green zone. The modern development of the city of Ivano-Frankivsk is happening at a rapid pace. At the same time territories for green plantings are not taken away, or their areas are minimum. This reduces the comfort of the environment and affects the health and well-being of residents.

An important component of the planning structure of the city is its complex green zone, the structure and forms of configuration of which largely depend on the degree of optimal functioning of the urban ecosystem.

Together with the residential and industrial zones, KKZ forms a certain planning structure, the planning framework of the city. The settlement territory is one of the most important elements of the city and it occupies (depending on the economic profile of the city) from 60 to 80% of the territory. Within the settlement territory there is a non-productive activity of the population, ie life and daily rest are organized.

Therefore, on the example of the city of Ivano-Frankivsk the problem of landscaping and the role of green areas in ensuring recreation and health of the population, the most important problems of landscaping and related environmental problems, the solution of which is in the plane of changing strategic approaches to targeted conservation, restoration and accumulation greenery in the city.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ilchenko D. M. Faktory, shcho vyznachayutʹ vybir porushenoyi terytoriyi dlya yiyi funktsionalʹnoho vykorystannya pry formuvanni kompleksnoyi zelenoyi zony / D. M. Ilʹchenko // Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. - 2010. - Vyp. 38. - S. 161-168.

Tsaryk L. P. Do problem ozelenennya i roli parkovykh kompleksiv u funktsionuvanni urboekosystemy Ternopolya / L. P. Tsaryk, I. B. Poznyak // Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra

Nazaruk M. Zeleni zony malykh ta serednikh mist Lʹvivsʹkoyi oblasti: suchasnyy stan ta problemy funktsionuvannya / M. Nazaruk, YU. Zhuk // Fizychna heohrafiya ta heomorfolohiya. - 2013. - Vyp. 1. - S. 54-62.

Zibtseva O. V. Dynamika ploshch zelenykh nasadzhenʹ u naselenykh punktakh Ukrayiny / O. V. Zibtseva // Naukovi dopovidi NUBiP Ukrayiny. – 2017. – №4(68). – S.143-149.

Burak O. M. Problemy i perspektyvy rozvytku sfery ozelenennya v Ukrayini / O. M. Burak. – [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: www.ej.kherson.ua/journal/economic_ 09/141.pdf

Fedonyuk V. V. Dosvid vykorystannya prohramy Google Earth u vykladanni heohrafichnykh dystsyplin / V. V. Fedonyuk, M. A. Fedonyuk, S.H. Panʹkevych // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. – 2013. – Tom 38, №6. – S. 138-146

Perovych L. M. Do pytanʹ publichnoyi kadastrovoyi karty / L. Perovych, I. Perovych, O. Pashko // XVIII Mizhnarodnyy naukovo-tekhnichnyy sympozium “Heoinformatsiynyy monitorynh navkolyshnʹoho seredovyshcha: GNSS- i GPS-tekhnolohiyi”. – Lʹviv: Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky, 2013. – S. 46–49.

Burak K. O. Doslidzhennya mozhlyvostey vykorystannya materialiv kosmoznimannya dlya vyznachennya ploshch / K. Burak, L. Dorosh // Cuchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva. – 2015. – vypusk II (30). – S. 69-74

Kutya M. M. Kharakterystyka rekreatsiynykh navantazhenʹ ta rekreatsiynoyi mistkosti lisoparkovykh landshaftiv Kyyeva / M. M. Kutya, O. A. Hirs // Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. - 2012. - Vyp. 22.12. - S. 86-90.

Published

2021-07-08

How to Cite

Kachala Т. Б., & Kukhtar Д. В. (2021). ASSESSMENT OF THE LEVEL OF GREENING OF THE URBAN ECOSYSTEM OF THE CITY AND DEVELOPMENT OF MEASURES FOR ITS OPTIMIZATION ON THE EXAMPLE OF M. IVANO-FRANKIVSKA. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (1(23), 33–45. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2021-1(23)-33-45

Issue

Section

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION