METHODOLOGICAL ASPECTS OF BETA-SPECTROMETRIC METHOD OF CONTROL OVER RADIATION SAFETY OF AGRICULTURAL AND FISHING PRODUCTS

Authors

  • V. Sinchenko L. I. Medved’s research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of Hеalth, Ukraine (State Enterprise)

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2021-1(23)-60-72

Keywords:

Ключові слова: радіаційна безпека аграрних ресурсів та екосистем; продукція рибного промислу; нагляд за радіаційною якістю продовольчої сировини; спектрометрія радіонуклідів 137Cs і 90Sr

Abstract

The article deals with the issue of determining the suitability index (SI) of radionuclide-contaminated (RN) agricultural and fishing products as an indicator of safety from the combined action on the human body of RN 137Cs and 90Sr. A new approach to calculating SI is presented. It combines the content of these RN in the product and the value of permissible levels of their activity. The approach is based on the assumption of the dependence of PP on the values ​​of the activity multiplicity parameter. The parameters are determined in units of the minimum measured specific activity (MMSA) of the spectrometer for each of the RN. The influence of stock coefficients on the PP as a compensator of errors in the calculation of MMSA values ​​is investigated. The stock ratio is defined as a function of the multiplicity parameter.

The calculation of the values of the stock coefficient was performed using the model for describing the distribution of the relative error of activity measurement by the multiplicity parameter. The normalized Gaussian function was used. The argument of the latter one is represented by two parameters. One is the activity multiplicity parameter, the other one regulates the peak width. The parameters of the Gaussian function are determined by the method of minimizing the squares of deviations. At such values, the exponent optimally describes the experiment result. A universal equation for SI calculation has been obtained. The equation combines two separate ratios, according to which the SI relative to the combined effect of RN 137Cs and 90Sr is usually calculated when analyzing the radiation quality of food raw materials and food.

The results of calculations of SI, stock coefficient and necessary parameters for this purpose according to the measurement of RN 137Cs and 90Sr activity in mushrooms of forest origin are presented. The possibility of preliminary estimation of technological parameters of test is shown. The method of reducing the study time by obtaining data using concentrated and non-concentrated samples is substantiated. The efficiency of the SI calculation algorithm in the case of multiplicity parameters, the value of which is close to the measurement low limit, is proved. The presented ratios provide an additional guarantee in the correctness of the decision on the suitability of the product.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hrabovskyi V.A. Osoblyvosti zabrudnennia 137Cs hruntiv, roslyn i hrybiv Ukrainskykh Karpat / V.A. Hrabovskyi, O.S. Dzendzeliuk, A.V. Trofimuk // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Fizyka. – 2014, № 35. – S. 103–108.

Dozovye nahruzki na naselenie Ukrainy ot izlucheniia estestvennykh (210Ro) i chernobylskikh radionuklidov pri upotreblenii moreproduktov iz chernomorskikh ryb i molliuskov / H.E. Lozorenko, H.H. Polikarpov, N.Iu. Mirzoeva, N.N. Tereshchenko // Nauk. pratsi Chorn. nats. un.-u im. P. Mohyly. Mykolaiv: Chorn. nats. un.-t im. P. Mohyly, 2012, Vyp. 173, T. 185, Ser. "Tekhnohenna bezpeka". – S. 28–31.

Dopustymi rivni vmistu radionuklidiv 137Cs ta 90Sr u produktakh kharchuvannia ta pytnii vodi: HN 6.6.1.1-130-2006 / Sanitarnyi likar, Yur., vyrobn.-prakt. zhurn., K.: MPP «Lino», №3, 2008. – S. 61–70.

Doslidzhennia vmistu tseziiu-137 ta strontsiiu-90 u produktakh kharchuvannia z otsinkoiu doz oprominennia naselennia i mozhlyvykh nehatyvnykh naslidkiv dlia zdorovia [El. resurs]/ Kutsak A.V., Sevalniev A.I., Kostenetskyi M.I. [ta in.]// Vistnyk problem biolohii i medytsyny. – 2017, Vyp.1 (135). – S. 75–78. – Rezhym dostupu v zhurnal: https://vpbm.com.ua/ua/vipusk-1-(135),-2017/8735.

Diudiaieva O.A. Kharchova bezpeka vitchyznianoi produktsii akvakultury yak harantovana peredumova vykhodu na zovnishni rynky / O.A. Diudiaieva, V.V. Bekh // Vodni resursy ta akvakultura. Naukovyi zhurnal. Kherson: Vydavnychyi dim "Helvetyka". – 2020, №1. – S. 44–60.

Znachennia shapkovykh hrybiv u mihratsii 137 Ss na terytorii Chernihivskoi oblasti / Yu.O. Bondar, O.V. Dmytrenko, S.P. Kovalova, S.P. Tkachenko-Kaparska // Ahroekol. Zhurnal, K.: In.- t ahroekolohii i pryrodokorystuvannia NAAN. – 2019, №4. – S. 22 –28.

Kymakovska N. O. Naukove obgruntuvannia i metodolohii rozrobky «Dopustymykh rivniv vmistu radionuklidiv 137Cs i 90Sr u syrovyni roslynnoho ta tvarynnoho pokhodzhennia» [Elektronnyi resurs] / N. O. Kymakovska // Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy. – 2012, № 3 (32). – Rezhym dostupu do zhurnalu: http:// nd.nubip.edu.ua/2012_3/12kno.pdf.

Orlov P.M. Radiatsyonnyi monitorynh selskokhoziaistvennykh uhodii Rossiskoi Federatsii / P.M, Orlov, M.Y. Lunev, V.H. Sychev. -–M.: VNIIA imeni D.N. Prianishnikova, 2015. – 176 s.

Otsinka yakosti zhyttia ta radiatsiinoi bezpeky silskoho naselennia radioaktyvno zabrudnenykh terytorii: monohrafiia / [ L.D. Romanchuk, V.A. Dovzhenko, T.P. Fedoniuk ta in.]; za zah. red. L. D. Romanchuk. Zhytomyr: Hrafium, 2017. – 268 s.

Perevolotskii A.N. Otsenka soderzhaniia 137Cs v lesnykh hribakh i yahodakh v zone shtatnykh vybrosov Belorusskoi AES / A.N. Perevolotskii, T.V. Perevolotskaia // Radiatsiia i risk. – 2013, t. 22, № 2. – S. 61–65.

Perepeliatnikov H.P. Radioekolohicheskoe normirovanie dopustimoho soderzhania 137Cs v pochvakh selskokhoziaistvennykh uhodii Ukrayny, zahriaznennykh posle avarii na ChAES / H.P. Perepeliatnikov, N.A. Kimakovskaia // Ahrokhimicheskii vestnik. M.: 2013, № 6. – S. 23–27.

Romanchuk L.D. Osoblyvosti formuvannia dozy vnutrishnoho oprominiuvannia naselennia za spozhyvannia ryby vodoim Polissia / L.D. Romanchuk, S.P. Verbelchuk, T.V. Verbelchuk // Ahroekol. Zhurnal, K.: In – t ahroekolohii i pryrodokorystuvannia NAAN. – 2016, №1. – S. 127 –131.

Romanchuk L. D. Otsinka vmistu radionuklidu 137Cs u produktakh kharchuvannia meshkantsiv radioaktyvno zabrudnenykh terytorii u viddalenyi period pislia avarii na ChAES. / L.D. Romanchuk, O.V. Lopatiuk, S.P. Kovalova // Naukovi horyzonty. – 2019, № 8 (81). S. 82–86.

Sinchenko V.H. Spektrometrychnyi kontrol za vmistom radionuklidiv 137Cs i 90Sr u moreproduktakh ta silskohospodarskii i kharchovii produktsii: Metrolohichnyi aspekt vyprobuvan nekontsentrovanykh zrazkiv/ V.H. Sinchenko // Nauk. pratsi Chorn. nats. un.-u im. P. Mohyly. Mykolaiv: Chorn. Nats. Un.-t im. P. Mohyly, 2017, Vyp. 277, T. 289, Ser. "Tekhnohenna bezpeka. Radiobiolohiia", S. 91–100.

Sinchenko V.H. Pro spektrometriiu radionuklidiv Cs-137 I Sr-90 u poverkhnevykh prisnykh vodakh ta vidpovidnist yikh aktyvnosti dopustymym rivniam / V.H. Sinchenko // Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia. Nauk.-tekhn. zhurnal. Iv-Frankivsk: Vyd.-vo IFNTUNH, 2020, №2(22). – S. 58–71.

Furdychko O. I. Radioekolohichna bezpeka ahrarnykh i lisovykh ekosystem u viddalenyi period pislia avarii na ChAES. / O.I. Furdychko // Ahroekol. Zhurnal, K.: In.-t ahroekolohii i pryrodokorystuvannia NAAN. – 2016, №1. – S. 6–13.

Chorna V.I. Mihratsiia 137Cs i 90Sr u hruntakh i silskohospodarskii produktsii Dnipropetrovskoi oblasti pislia avarii na Chornobylskii AES / V.I. Chorna, V.O. Syrovatko // Naukovi pratsi Chornom. nats. un.- tu im.. P. Mohyly, Chorn. nats. un.-t im. P. Mohyly, Mykolaiv: 2016, Vyp. 268, T. 280, Ser. "Tekhnohenna bezpeka. Radiobiolohiia", S. 115–122.

Low content of radionuclides in natural environment and production as a rationale for development of recreational potential of Northern Bukovina / Natali Omelchenko, Valeriy Sinchenko, Myron Rogozynskyi, Oksana Mykytyuk // Food and Environment Safety. 2017, Volume XVI, Issue 2. – R. 111–116

Thenatural radioactivity of the Carpathian national parks and radon evaluation / V. Maslyuk, O. Symkanich, N. Svatyuk, O. Parlag, S. Sukharev. Nukleonika. 2016, 61(3). P. 351

Published

2021-07-08

How to Cite

Sinchenko В. Г. (2021). METHODOLOGICAL ASPECTS OF BETA-SPECTROMETRIC METHOD OF CONTROL OVER RADIATION SAFETY OF AGRICULTURAL AND FISHING PRODUCTS. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (1(23), 60–72. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2021-1(23)-60-72

Issue

Section

ECOLOGICAL MONITORING, ENVIRONMENT STATE MODELING AND FORECASTING