ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE ENERGY INDUSTRY ON THE ENVIRONMENTAL CONDITION OF THE CHERKASSY REGION

Authors

  • O. Khomenko Cherkassy State Technological University
  • O. Mislyuk Cherkassy State Technological University
  • O. Yegorova Cherkassy State Technological University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2022-2(26)-37-47

Keywords:

Key words: atmospheric air, energy industry, thermal power plants, pollutants, air pollution index, aerotechnological pollution.

Abstract

analysis of scientific works dedicated to the study of the impact of thermal power plants on the
environment was conducted. The analysis of publications shows that the negative impact of thermal
power plants on the environment is quite complex, as it includes both atmospheric air pollution by gas
and aerosol emissions, as well as thermal energy emissions into the environment and soil pollution. The
volume of emissions of polluting substances into the air of Cherkassy region by electricity supply
enterprises and the dynamics of the comprehensive air pollution index were analyzed, which showed that
in recent years there has been a trend of rapid growth of this indicator. With the help of the cartographic
zoning model of the city territory and the indicator of the total environmental load, which is an indicator
of aerotechnogenic pollution of landscapes, performed using the SURFER software package, it was
determined that the city undergoes a significant aerogenic load, the spread of aerotechnogenic pollution
from the southern industrial agglomeration reaches a significant distance and within the radius of action
covers the entire territory of the city. A study of population health risk assessment based on annual
averages for chronic exposure to atmospheric pollution showed that the population risk is 12.4 times
higher than the limit value. The overall non-carcinogenic risk is 7.75 (there is a risk of developing adverse
effects in most of the population). The respiratory organs (HQ=7.42) and the immune system (HQ=2.67)
are most affected.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Korchevoi Y.P., Volchin I.A., Gorbunov V.S. et al. Ekologicheskiye aspekty razvitiya teploenergetiki Ukrainy // Energetika i elektrifikatsiya. – 2003. - №2. – S. 45-50.

Kucan Y.G. Shchodo proektu kontseptsiyi enerhetychnoyi polityky Ukrayiny na period do 2030 roku. // Energetika i elektrifikatsiya. – 2001. - №3. – S. 2- 11.

Borysenko С.V., Malyy L.P., Bykovchenko G.I., Minenkov N.L. Zoloulovitel' dlya sukhoy ochistki dymovykh gazov TES // Energetika i elektrifikatsiya. – 1999. - №5. – S. 41-43.

Energetika i okhrana okruzhayushchey sredy / Pod red. N.H. Zalohyna.– M.: Energiya, 1999.– 352 s.

Chen L., Wang T., Bo X., Zhuang Z., Qu J., Xue X., Tian J., Huang M., Wang P., Sang M. Thermal Power Industry Emissions and Their Contribution to Air Quality on the Fen-Wei Plain. Atmosphere – 2022. – Vol.13. – Р. 652. – 680.

Romana H.K., Singh R.P., Dubey C.S., Shukla D.P. Analysis of Air and Soil Quality around Thermal Power Plants and Coal Mines of Singrauli Region, India. International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2022. – Vol.19. – Р. 11560 – 11582.

Kornelyuk N.M., Khomenko O.M. Bioaccumulation of heavy metals by the urban trees around Cherkassy thermal power plant. Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. - Vol.8(1). – Р. 953 – 960.

S.K. Guttikunda, P. Jawahar. Evaluation of Particulate Pollution and Health Impacts from Planned Expansion of Coal-Fired Thermal Power Plants in India Using WRF-CAMx Modeling System. Aerosol and Air Quality Research. – 2018. – V.18. – P. 3187–3201.

Mislyuk О.О., Kornelyuk Н.М. Ekolohichni aspekty funktsionuvannya Cherkasʹkoyi TES. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho. – 2008. - №1 (48). – S. 111 – 115.

Mislyuk О.О., Khomenko О.М., Yehorova О.В Ekolohichna otsinka kyslotno-osnovnykh vlastyvostey urbozemiv m. Cherkasy. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho. – 2019. - № 4 (117). – S. 53 – 59.

Kornelyuk N.M., Khomenko O.M., Mislyuk О.О. Ekoloho-heokhimichna otsinka zabrudnennya gruntiv m. Cherkasy vazhkymy metalamy. Ekolohichna bezpeka . - 2019. - №2 (28). ‒ S. 44-51.

Mislyuk О.О., Khomenko О.М., Yehorova О.В., Pydorenko V.I. Ekolohichni aspekty stanu urbanozemiv. Visnyk CHDTU. - 2019. -№2. ‒ S. 126-133.

Rehionalʹna dopovidʹ pro stan navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha v Cherkasʹkiy oblasti u 2021 rotsi. – Ch.: Upravlinnya ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Cherkasʹkoyi oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi, 2022. – 233 s.

Mislyuk О., Mislyuk E., Solomka L. Otsinka vplyvu vykydiv Cherkasʹkoyi TES na stan urbolandshaftiv. Visnyk ONU. Khimiya.- 2010. - T. 15. Vup. 12-13. - S. 47-53.

Hovorun А., Myslyuk O. Acid-base properties of urban soils in Cherkassy: Proceedings of the 19th Conference of Junior Researchers “Science – Future of Lithuania” Environmental Protection Engineering. Vilnius Gediminas Technical University. - 2016. - Р. 58-66.

Chemerys I., Myslyuk O., Chemerys V. Effect of vehicle emissions on the morphological and physiological changes of Taraxacum officinale web. Ukrainian Journal of Ecology. - 2020. - №10(1). - Р. 7-17.

Hetteling J. P. et al. Mapping critical loads for Europe. – CCE Technical Report № 1, 1991, UN ECE, Bilthoven, the Netherlands.

Statystychnyy shchorichnyk Cherkasʹkoyi oblasti za 2020 rik / Za redaktsiyeyu V.P. Pryymak. – Cherkasy, 2021. – 420 s.

Metodychni rekomendatsiyi «Otsinka ryzyku dlya zdorovʺya naselennya vid zabrudnennya atmosfernoho povitrya», Zatv. nakazom MOZ Ukrayiny 13.04.2007 r. № 184. [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu: http://ua-info.biz/legal/baseuw/ua-qmwote/index.htm

Bobrov Y.A. Analiz vplyvu detsentralizatsiyi heneratsiyi elektrychnoyi enerhiyi na enerhetychnu bezpeku derzhavy / Y. A. Bobrov // Vcheni zapysky Universytetu "KROK". Seriya "Ekonomika". - 2017. - Vup. 47. - S. 4-11.

Doronina I.I., Kryshtof N. S. Vykorystannya vidnovlyuvalʹnykh dzherel enerhiyi v umovakh detsentralizatsiyi system enerhopostachannya v Ukrayini. Derzhava ta rehiony. Seriya: Derzhavne upravlinnya. – 2020. - № 2 (70). - S.75-82.

Published

2023-03-05

How to Cite

Khomenko О. М., Mislyuk О. О., & Yegorova О. В. (2023). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE ENERGY INDUSTRY ON THE ENVIRONMENTAL CONDITION OF THE CHERKASSY REGION. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(26), 37–47. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2022-2(26)-37-47

Issue

Section

Регіональні та глобальні екологічні проблеми